O Firmie


8 INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa specjalizuje się się w wykonywaniu prac zbrojarskich, ciesielskich, ogólnobudowlanych przy obiektach przemysłowych, handlowych oraz mieszkaniowych wielorodzinnych. Realizujemy prace na terenie całego kraju. Spółka jest efektem przekształcenia działalności jednoosobowej, która została założona w 2011 r.

Zbudowaliśmy profesjonalny zespół, zdolny sprawnie i skutecznie realizować projekty inwestycyjne od fazy założeń techniczno- ekonomicznych przez projektowanie do realizacji. Na każdym z tych etapów przeprowadzamy optymalizacje w oparciu o konsultacje i założenia Inwestora.

Jesteśmy przygotowani do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, Generalnego Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy. Świadczymy również usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania, a także przygotowania budżetu inwestycji i harmonogramu.

Doświadczenie

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas dużych inwestycji jesteśmy w stanie podjąć się realizacji kubaturowych oraz infrastrukturalnych. Naszą domeną jest profesjonalna realizacja zadań inwestycyjnych w założonym czasie i budżecie, przy optymalizacji kosztów oraz utrzymaniu wysokiej jakości wykonywanych robót.

Realizacje